No-code -sovelluskehitys (suomeksi vähäkoodinen) on vakiinnuttanut asemansa IT-alalla. Sovelluskehityksen ei tarvitse enää tarkoittaa pelkästään koodin kirjoittamista käsin, sillä sille on olemassa vaihtoehtoja. No-code -alustat mahdollistavat sen, että jopa yritystason sovelluksia voidaan kehittää hetkessä asiantuntijoiden voimin. IT-alan markkinoita seuraava konsulttiyritys Gartner ennusti vuonna 2021, että vuoteen 2025 mennessä  70% kaikista yrityssovelluksista tehtäisiin hyödyntäen no-code työkaluja.

No-coden lähtökohta on, että kehitysalustalla valitaan jokin tarjolla olevista toiminnoista tai elementeistä, minkä jälkeen se sovitetaan sovellukseen “vedä ja pudota -tyylillä”. Nämä toiminnot taas konfiguroidaan vastaamaan sovelluksen käyttötarkoitusta.

No-code -sovellukset ovat yleensä visuaalisesti selkeitä, joten no-coden avulla voidaan rakentaa esimerkiksi mobiilisovelluksia, verkkosivustoja tai yrityssovelluksia. Etuna on se, että sovelluksen rakentajan ei tarvitse kirjoittaa yhtäkään koodiriviä. 

Koronapandemian keskellä no-coden kysyntä kasvoi juurikin sen ketteryyden ja nopeuden vuoksi. No-coden hyödyt ovat osoittautuneet merkittäviksi, sillä ne ovat voittaneet perinteisen kehityksen puutteet esimerkiksi projektien keston, monimutkaisuuden ja sen myötä kasvavan hintalapun suhteen. Tästä syystä no-code työkalujen käyttö yleistyy kaiken kokoisissa yrityksissä. 

Kymmenen no-coden hyötyä

1. Se on nopeaa

No-code -sovellusten kehittäminen on erittäin nopeaa – erityisesti perinteiseen koodaukseen verrattuna. Yksinkertaisen sovelluksen tekeminen kestää vain muutamia tunteja, ja monimutkainen yrityssovellus on mahdollista toteuttaa muutamassa viikossa. Perinteinen sovelluskehitys kestää helposti kuukausia, ja aikataulut venyvät usein. 

2. Se on helppoa

No-code -työkalut ovat helppokäyttöisiä ja nopeita oppia. Työkaluissa on enimmäkseen “vedä ja pudota”- tyylisiä ominaisuuksia, joten jopa yritystason sovellusten luominen ilman koodausta on mahdollista. Kehittäjät näkevät reaaliajassa sovelluksen sen hetkisen tilanteen, joten he tietävät, mitä rakentavat ja mitä muutoksia tulee tehdä.

Nykyinen liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä ketteryyttä. No-code -työkaluilla voidaan sovellukseen kehittää uusi ominaisuus nopeasti, vaikka sovellus olisi jo käytössä. Muutosten käyttöönotto on nopeampaa kuin aiemmin voitiin edes kuvitella. 

3. Tarvitaan vähemmän tekijöitä!

Parhaimmillaan yksi henkilö voi rakentaa kokonaisen sovelluksen ja saada sen valmiiksi jopa muutamassa tunnissa.  No-codessa parhaimmillaan molemmat voivat olla samassa yhdessä ja samassa henkilössä. Tällöin yrityksen ei tarvitse käyttää budjettia suuren sovelluskehittäjäjoukon hankkimiseen. Myös talon sisäiset IT-asiantuntijat voivat keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin.

4. Ylläpito on nopeaa

Ylläpito oli aiemmin haastavaa, kun ratkaisut olivat täysin koodattuja ja tarvittiin ohjelmoijaa ylläpidon hoitamiseksi.  No-code -sovellus ei tarvitse ohjelmoijaa edes ylläpidon aikana, sillä päivitysten ja muutosten tekeminen sovellukseen on hyvin helppoa.

5. No-code -sovellukset ovat helppoja päivittää

Ohjelmistosovellukset vaativat jatkuvia muutoksia uusien ominaisuuksien lisäämiseksi, ja niissä voi olla bugeja. Perinteisesti tämä on ikävä prosessi, jolloin sovellus on välillä poissa käytöstä. No-code -sovelluksilla ei ole tällaisia rajoituksia.  

6. Sisäisten resurssien vipuvaikutus

No-code -alustat tarjoavat yksinkertaisia konfiguroitavia elementtejä sovellusten kehittämiseksi – ilman koodausta. Yrityskäyttäjät, joilla on käytännön kokemusta omista prosesseistaan ja haasteistaan, voivat luoda myös sovelluksia itse. Organisaatiot voivat näin hyödyntää resurssejaan ratkaisujen rakentamiseen joko suoraan tai yhdessä asiantuntijan kanssa. 

7. Ohjelmointi – mitä se on?

Yksi no-coden merkittävimmistä eduista on se, että kehittäjän ei tarvitse olla ohjelmoija tai opetella ohjelmointikieltä. Hänen ei myöskään tarvitse kirjoittaa tuhansia koodirivejä, vaan on mahdollista käydä suoraan toimeen ja aloittaa rakentaminen! Vähentynyt ohjelmoinnin tarve nopeuttaa projekteja huomattavasti.

8. Rahaa säästyy

Etenkin epävarmoina aikoina budjettia on vaikea määritellä. Kun budjettileikkauksia on tehtävä joka suuntaan, niin on mukava huomata, että kompromisseja ei tarvitse tehdä sovelluksen suhteen no-code -alustoja käytettäessä. Kustannukset pysyvät kurissa, sillä yllättäviä muuttujia tulee perinteistä ohjelmistokehitystä huomattavasti vähemmän.

9. No-code on hauskaa ja kannustaa innovaatioihin

Kun henkilö alkaa harjoitella no-code -sovelluskehitystä, hän huomaa pian, kuinka helppoa ja hauskaa sovelluskehitys voi olla. Kun otetaan vielä huomioon se, että yrityskäyttäjät voivat itse osallistua ongelmiensa ratkaisuun, luodaan innovaatiokulttuuria.

10.  No-code on tulevaisuus

Epävarmoihin aikoihin kuuluu vaihtelevuutta ja liikkuvuutta, mutta no-code ei ole trendi. No-code on tullut tänne jäädäkseen. Yritykset ymmärtävät koko ajan paremmin sen helppokäyttöisyyden ja täten kehitetään lisää no-code-työkaluja. Tämäntyyppisestä sovelluskehityksestä tulee uusi normaali. 

Goodi on ratkaisu! 

Goodi™ on Louhi-yhtiön tuotteistettu työn digitalisoinnin ratkaisukonsepti pk-yrityksille. Sen tehokkuus syntyy no-code ja low-code alustojen käytöstä ja tekijöidemme osaamisesta.  

Ratkaisukonseptissa hyödynnetään Google Cloud -palveluita monipuolisesti ja luodaan pk-yrityksille yksilöllisiä ratkaisuja liiketoiminnan ongelmiin ilman tarvetta ohjelmoinnille. Ratkaisut syntyvät nopeasti ja edullisesti. Niitä on helppo muokata myös myöhemmin – jopa itsenäisesti.