Viime vuosikymmenen aikana olemme nähneet tuotteiden ja palveluiden digitalisoituvan. Organisaatiot, jotka ovat vuosikymmeniä kehittäneet ja parantaneet liiketoimintamallejaan ja ydinominaisuuksiaan, ovat saaneet uusia kilpailijoita yrityksistä, jotka ovat kehittäneet omia liiketoimintamallejaan ohjelmistojen avulla. Sanonta ”ohjelmistot syövät maailman” pitää paikkansa.

Kirjoitimme aikaisemmin artikkelin no-coden hyödyistä ja kerroimme samalla lyhyesti, mitä kyseinen kehitystapa tarkoittaa. Tässä artikkelissa tarkastelemme sekä no-codea että low-codea. Perehdymme enemmänkin siihen, miten yritykset saavat parhaimmat hyödyt irti low-code ja no-code -ratkaisuista sekä pohdimme mitkä ovat ratkaisujen parhaat käyttökohteet.

Low-coden & no-coden hyödyt

Siinä missä no-code-alustat ovat nopeampia ottaa käyttöön ja helpompia käyttää, eivätkä vaadi lainkaan koodausta toimiakseen, low-code -ratkaisut vaativat jonkin verran koodaustaitoja. Kehittyneet no-code -alustat soveltuvat tänä päivänä hyvin laajojenkin liiketoimintasovellusten ja mobiiliapplikaatioiden rakentamiseen. Low-code -menetelmillä voi esimerkiksi laajentaa olemassa olevien ratkaisujen toiminnallisuutta tehokkaasti.

Google Workspace ympäristössä no-code alustana toimii AppSheet ja low-code ympäristönä AppsScript. Näitä voi käyttää myös yhdessä eli vaikka AppSheetistä puuttuisi jokin toiminallisuus, niin sitä voi täydentää AppScriptillä. Molemmilla voi helposti laajentaa mitä tahansa Google Workspace -palveluiden toiminnallisuutta yrityksen omiin tarpeisiin. AppSheet on kustannustehokas tapa tehdä sovelluksia, jotka toimivat kaikilla laitteilla ja käyttöjärjestelmillä.

Low-code- / no-code -lähestymistavat kehitykseen voivat vapauttaa työvoimaa ja mahdollistavat innovaation syntymisen liiketoiminnan kaikilta osapuolilta.

Kaikissa digitaalisessa muutoksessa olevissa yrityksissä low-code / no-code -lähestymistavat kehitykseen vaativat vähemmän resursseja, ja ovat nopeampia toteuttaa sekä siten myös kustannustehokkaampia. Niitä hyödynnettäessä korostuu liiketoiminta- ja prosessiosaaminen ohjelmointiosaamisen sijaan ja se mahdollistaa innovaation syntymisen kaikkialla organisaatiossa.

Kun järjestelmän tekniset ja ei-tekniset näkökohdat erotetaan toisistaan, voivat yrityksen asiantuntijat keskittyä ratkaisun liiketoimintalogiikkaan ja tekninen asiantuntija tai kumppani voi keskittyä huolehtimaan tietoturvasta ja muusta teknisestä laadusta.

Kehitysaikojen lyheneminen low-coden ja no-coden ansiosta

Yrityskäyttäjät voivat luoda low-code / no-code -työkalujen avulla nopeasti uusia sovelluksia. Uutta tietoa ja arvoa voidaan luoda pelkästään yhdistämällä olemassa olevia tietoja ja ominaisuuksia.

Low-code / no-code -ratkaisut lyhentävät myös sellaisten ohjelmistojen kehitysaikaa, jotka olisivat muuten toteutettu perinteisellä tavalla. Tämä johtaa nopeampaan markkinoille tuloon ja laskee merkittävästi kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi ympäristöalan konsultointiyritys EDI Environmental Dynamics hyödynsi AppSheettiä ja loi sovelluksen, jolla aikaisemmin neljä tuntia kestänyt riskianalyysi saatiin lyhennettyä yhteen tuntiin ja se säästää yritykselle yli 2500 työtuntia vuodessa.

Tilastot myös osoittavat, että 60-85 prosenttia digitaalisen muutoksen hankkeista epäonnistuu hyvien muutoksenhallintakäytäntöjen ja teknisten taitojen puutteen vuoksi.

Missä no-code ja low-code ovat tehokkaimmillaan?

Low-code / no-code -ratkaisuista on eniten hyötyä silloin, kun niitä sovelletaan tuottavuuden käyttötapauksiin, jotka edellyttävät vahvaa liiketoimintatietämystä, tai hankkeisiin, joiden alkuinvestoinnit ovat rajalliset, määräajat tiukat ja jotka edellyttävät nopeaa onnistumista sekä joustavia lähestymistapoja.

Hyviä esimerkkejä ovat seuraavat:

  • Low-code ja no-code -ratkaisut sopivat esimerkiksi silloin, kun halutaan parantaa toiminnan tehokkuutta sekä automatisoida manuaaliset, paperipohjaiset prosessit, tarkkuuden ja laadun lisäämiseksi ja kustannusten vähentämiseksi. Alustojen avulla on helppo luoda sovelluksia tietojen keräämistä varten.
  • Low-code ja no-code -alustat mahdollistavat myös täsmällisten, ala- ja yrityskohtaisten sovellusten nopean luomisen. Yritykset voivat käyttää low-code ja no-code -työkaluja taktisina ratkaisuina eri komponenttien integroimiseksi.
  • Esimerkiksi AppSheet tarjoaa valmiina useita mobiililaitteiden ominaisuuksia hyödyntäviä toimintoja, kuten kuvien ottamista, ilmoitusten lähettämistä, sijaintien kirjaamista ja viiva- sekä QR-koodien skannausta, joita voi hyödyntää sovelluksissa ja tiedon tallentamisessa.

Pähkinänkuoressa

Uskomme, että low-code ja no-code -alustat ovat vihdoin kypsiä laajamittaiseen hyödyntämisen, sillä ne tekevät ohjelmistojen rakentamisesta selvästi aiempaa suoraviivaisempaa. Ne säästävät aikaa ja rahaa sekä nopeuttavat samalla digitaalista innovointia ja muutosta organisaatioissa. Yksinkertaisesti sanottuna low-code ja no-code parantavat innovaatiopotentiaalia.

Oletko vailla uusia alustoja ja ammattitaitoisia osaajia? Ota meihin yhteyttä!

Goodi™ on Louhi-yhtiön tuotteistettu työn digitalisoinnin ratkaisukonsepti pk-yrityksille. Sen tehokkuus syntyy no-code ja low-code alustojen käytöstä ja tekijöidemme osaamisesta.

Ratkaisukonseptissa hyödynnetään Google Cloud -palveluita monipuolisesti ja luodaan pk-yrityksille yksilöllisiä ratkaisuja liiketoiminnan ongelmiin ilman tarvetta ohjelmoinnille. Ratkaisut syntyvät nopeasti ja edullisesti. Niitä on helppo muokata myös myöhemmin – jopa itsenäisesti.